Page

HVEM ER VI ?

Vi er en gruppe friske M/K'ere, som har valgt at tage et initiativ til at have et fast mødested ved Rudeskov. Mødestedet er for alle dem, der har valgt netop denne skov som deres foretrukne motions område på MTB. Vi har selv brugt Rudeskov siden 1999, og kan mærke en stor vækst i interessen for MTB hos begge køn, idet vi møder flere og flere MTB'ere for hver gang, vi er der ude.

HVORDAN DELTAGER MAN ?

Udgangspunktet er, at hver søndag kl. 10:00 møder man op, anmeldt eller uanmeldt (dog er det en stor fordel, at vi ved, hvor mange der kommer, så oplys det evt. på vores Message Board) ved Naturskolen i Birkerød. Mød op i god tid - der er altid noget, der lige skal justeres. Sørg for at din cykel er i god vedligeholdelsesstand. Vi starter med at køre kl. 10:15 i et roligt tempo, hvor alle kan følge med. Vi har udarbejdet en standard rute på ca. 20-25 km, som indeholder alle former for terræn og kan gennemføres på ca. 1,5 time. Er der mødt tilstrækkelig mange op, kan vi dele os op i mindre grupper efter ønske om rute evt. off road. Ønsker man at møde op med børn i alderen 8-14 år, skal man selv lede denne børnegruppe, og de er også meget velkomne.

HVAD KOSTER DET ?

Nej, det koster ikke noget at deltage, og alle er meget velkomme til at deltage efter lyst og behov. Der stilles intet krav om at møde op hver søndag. Der kan ikke tegnes et medlemsabonnement, da formålet med klubben er, at alle som ønsker at deltage føler sig 100% uafhængige og kun deltager, når lysten er der.

HVILKE REGLER GÆLDER

ALLE deltagere har hjelm på - og that's it!

GENERAL INFORMATION OM MTB

De landsdækkende medier har i løbet af de sidste par år haft mange indslag om mountainbikere, som kører hensynsløst i skovene omkring Århus og København. Dette har resulteret i mange klager fra øvrige fortrinsvis gående gæster, der også benytter skovene. De skovridere som dagligt holder øje med skovene har også lagt mærke til den stigende interesse for mountainbiken. Dette er desværre gået meget ud over skovenes fauna, i form af stor slitage på de forkerte tidspunkter af året (efterår - vinter), hvor Skoven ikke kan genetablerer sig selv så hurtigt. Desuden er der kommet mange klager fra gæster, som ikke synes om mountainbikernes adfærd. De bliver skræmt af, at folk kører for hurtigt og for tæt forbi dem. Både erosions- og adfærdsproblemet kan få den konsekvens, at fremtidens muligheder for mountainbiking i Danmark vil blive stærkt begrænsede, igennem fx deciderede afspærringer af stier og områder i skoven, som det sker langs Furesøen nord for København

DIV. ARRANGEMENTER FOR BMTB

Arrangementer vedr. løb m.m. arrangeres kun af de, som selv tager et initiativ til dette ved at invitere folk med på vores Message Board. Alle er meget velkomne til at lave arrangementer, også de som aldrig har kørt med os før. De skal blot oplyse, hvem de er, og hvordan man tilmelder sig, samt selv møde op den dag, hvor arrangementet afholdes. De skal nødvendigvis ikke selv deltage.

7 GODE RÅD OM FÆRDSEL I SKOVEN

1) Tag altid hensyn til gående, ryttere mm. kør langsomt forbi i god afstand.
2) Kør kun i mindre grupper og undgå at skræmme vildt op.
3) Kør kun på befæstede stier, dvs. aldrig på dyrkeveksler eller skovrydningsspor.
4) I privatskov må du ikke køre på de små stier, men kun på grusveje.
5) Sørg for at overholde lokal skiltning om forbud mv.
6) Undgå at køre hvor der er tydelige mærker efter slid. Find nogle nye stier eller helt andre skovområder.
7) Tag altid dit affald med.
  Documents

Ingen resultater fundet