Links
Navn : Dustcup
Tekst : Som opfølger på de sidste to års succes i slushcup er vi 5 klubber: PMC, DMK, RMK, HMTBK og NCK der har besluttet at gå sammen om at lave en fælles paraply cup – Camelbak DUSTCUP.
Link : http://www.dustcup.dk/
Label : General